ความอดทนจะเป็นตัวพาเราไปสู่จังหวะที่ใช่เอง อยากให้ลองอ่านดูนะ

366
รู้จักรอให้เป็น

ความอดทนจะเป็นตัวพาเราไปสู่จังหวะที่ใช่เอง อยากให้ลองอ่านดูนะ

ผมเคยเป็นคนหนึ่งที่อยากได้อะไร

ต้องได้เดี๋ยวนั้น ตอนนี้เลย

อาจจะเป็นคนใจร้อนกลายๆ

มันส่งผลให้ผมเป็นคนที่อดทน “รอ”

ไม่เป็น…ไม่ได้อะไรดั่งใจก็ทุกข์ไปซะหมด

ป ว ด ใ จ อยากจะได้ อยากจะมี อยากจะบรรลุสิ่งนั้นเหลือเกิน

แต่พอชีวิตเดินทางข้ามผ่านตัวเลข

หลักเดียวเป็นสองหลัก จากสิบ เป็นยี่สิบ

และจะย่างเข้าใกล้สามสิบ

ผมพบว่า…บางสิ่งบางอย่าง

เราก็ต้อง.. “รอคอย”

เราไม่สามารถไปเร่งเมล็ดพันธ์ของดอกไม้

ให้มันบานได้ทันที หลังจากที่หว่านเมล็ดลงดิน

มันต้องผ่านวันและเวลา

ผ่านลม ผ่านฝน และผ่านแดด

ผ่านเรื่องราวมากมาย จนค่อยๆผลิตัวออกมาจากเมล็ด

ค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆ กว่าจะมาถึงวันนี้

วันที่มันผลิบานเป็นดอกไม้ที่สวยงาม

ได้อย่างทุกวันนี้ มันไม่เคยง่าย และมันต้องการใช้เวลา

ถ้าขาดการอดทนรอคอย เราก็คงจะไม่มีทางได้เห็นดอกไม้

ที่แสนสวยงามดอกนี้เป็นแน่

พอมาถึงตรงนี้

ผมคิดว่า ชี วิ ต คนเราก็คงไม่ต่าง

จากดอกไม้ดอกนี้ไปมากนักหรอก

มันมีช่วงเวลาที่ต้องเก็บประสบการณ์

รอช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม

ให้ผ่านพ้นไปแต่ละฤดูกาล

ผ่านทั้งแดด ลม และฝน ที่โ ห ม ก ร ะ ห น่ำ เข้ามาสู่ ชีวิตเรา

ถ้าเราผ่านไปได้เราจะค่อยๆเติบโตขึ้น

และถ้าเราผ่านมันไปได้เรื่อยๆ เรื่อยๆ เรื่อยๆ

และเรื่อยๆ อีกครั้ง จนถึงตอนนั้น

มันก็คงจะเป็นวันของเรา

วันที่เราสามารถผลิบาน

ได้อย่างภาคภูมิใจแล้วละ

ขอบคุณ Thinkเดียวก็เปลี่ยนได้