ฝึกปฏิบัติตนอย่างไร ให้สามารถสงบสติอารมณ์ของตัวเองได้

38
ฝึกปฏิบัติตนอย่างไร ให้สามารถสงบสติอารมณ์ของตัวเองได้

ฝึกปฏิบัติตนอย่างไร ให้สามารถสงบสติอารมณ์ของตัวเองได้

จะทะเลาะเพื่อต้องการเอาชนะกันไปทำไม เพราะสุดท้ายแล้ว ต่างคนก็ต่างไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมา

ถอยสักก้าว คลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลา

คนที่ชัดเจนและตรงเกินไปในทุกเรื่องคงไร้เพื่อน

การทะเลาะกันในครอบครัว ต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไป

ทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะความรักก็จืดจางไป ทะเลาะกับเพื่อน

ต่อให้ชนะมิตรภาพก็สูญหายไป

ทะเลาะกันเพราะ เหตุผลที่เสียหายคือความสัมพันธ์

สีดำก็คือสีดำ สีขาวก็คือสีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ

วางอคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที

เพราะมีหูก็ต้องได้ยินทั้ง คำดี คำร้ าย เพราะมีตาก็ต้องได้เห็นทั้งดี และ ร้ าย

อย่าเก็บทุกเรื่องที่พบที่เห็นใส่ไปให้รกใจเปล่าๆ เรื่องดีๆก็เก็บไว้ เรื่องร้ ายๆก็ปล่อยผ่ าน

ใครดีไม่ดีแค่รู้ก็พอ คนบางคน แค่รับรู้ก็พอ ได้ยินอะไรมาแค่ฟังก็พอ เรื่องบางเรื่องแค่มองก็พอ

ไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวให้ทุ กข์ใจ

คนใจกว้าง คือ คนที่มีความขัดแย้งในชีวิตน้อย หากเป็นเช่นนั้นแล้วย่อมมีความสุขมาก

เป็นคนที่ผู้คนอย ากคบหา ชีวิตจึงรื่นรมย์ด้วยเสียงหัวเราะของมิตรสหาย

เป็นคนที่มีความสมานฉันท์กับผู้คน จึงสามารถทำสิ่งต่างๆ

ได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากทั่วสา รทิศ แล้วจะฝึกตนอย่างไรให้ใจกว้าง

– ไม่ติดใจในเรื่องเล็กน้อย จบได้ก็จบไป

– ลดตัวตนลง ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางความถูกต้อง

– เชื่อว่าความอดทนอดกลั้นไม่ใช่ความอ่อนแอ

– ต่อว่าคนอื่นให้น้อยลง

– ไม่ร่ำร้ องให้ผู้อื่นทำตามความต้องการของเราตลอดเวลา

– อ่อนน้อมถ่อมตนคือคุณสมบัติคนใจกว้าง

– ไม่ใช้อารมณ์ ชั่ ว วูบตัดสินเรื่องต่างๆ

– อย่าเรียกร้องความสมบูรณ์แบบ

– อย ากใจกว้างต้องรู้จักลืม

– การลืมเรื่องรกสมองเล็กๆ น้อยๆ คือการให้อภัย

– ให้อภัยคนอื่นก็คือให้อภัยตนเองด้วย

– เมื่อผู้อื่นทำผิด ลองแทนตัวเองเป็นเขา

– ลองคิดว่าถ้าเป็นเรา เราต้องการอะไรหลังทำพลาด

– เปิดโอกาสให้คนผิดปรับปรุงตัว แก้ไขสิ่งที่พลาด

– ใจกว้างย่อมไม่ผูกใจเจ็ บเป็นเรื่องราวใหญ่โต

– อยู่กับผู้อื่นเบิกตากว้าง ไม่มองหาแต่จุดด้อย

– ไม่กล่าวตำหนิข้อผิดพลาดของคนอื่นอยู่ร่ำไป

– ลดความมักมากและฟุ้งเฟ้อ นี่คือที่มาของความอิจ ฉา

– ส่งเสริมเวลาผู้อื่นทำดี

– มีความสุขกับความสำเร็จของผู้อื่น

– อภัยได้ ลดความระแวงสงสัยได้ ชีวิตก็สงบ

– เมื่อไม่เห็นด้วย เพียงสงบนิ่งอาจจะพอแล้ว

ขอขอบคุณ : Chit-in,108resources.com