ลูกเรียนเก่ง ความคาดหวังของพ่อแม่ หรือความสุขของลูก

1053
ลูกเรียนเก่ง ความคาดหวังของพ่อแม่

ลูกเรียนเก่ง ความคาดหวังของพ่อแม่ หรือความสุขของลูก

ลูกเรียนไม่เก่ง ไม่เป็นไร จงดีใจที่เห็นเขามีความสุขมากกว่า

ทบทวนอีกครั้ง

ต้องการให้ลูกเรียนเก่งไปทำไมกัน ฟังข้ อ ดี ข้ อ เ สี ย ก่อนจะเล่นบทพ่อแม่หลงทาง เมื่อลูกเรียนไม่เก่งแล้วไงล่ะครับ  ก่อนจะอ่านต่อไปพวกเรามาทบทวนกันก่อนว่า อย ากให้ลูกเรียนเก่งไปทำอะไร

เพื่อให้เขามีอาชีพมั่นคง

ไม่จริงหรอกครับ เรียนเก่งแล้วไม่มีงานทำมีเยอะขึ้นเรื่อยๆมีงานทำแล้วประคองงานไว้ไม่ได้ก็มีเยอะ ประคองงานไว้ได้แล้วไม่มีความสุขก็มีอีกเยอะ มีเงินเยอะแต่ไม่มีความสุขยิ่งเยอะใหญ่

ยกตัวอย่ างอาชีพแพทย์และพย าบาล

แพทย์และพย าบาลสมัยนี้ตกงานทันทีหลังเรียนจบนะครับ ไม่ได้บรรจุเข้ารับราชการและไม่รู้อนาคต ถูกฟ้องไปก็เยอะ สังคมก็คาดหวังสูงขึ้น ต้องเคารพสิทธิผู้ป่วย ต้องแจ้งป้ายราคา และปัญหาอื่นๆอีกมากมาย

แทนที่จะเรียนเก่ง น่าจะเป็นคนที่มีความสุขในการเรียนมากกว่า

การเรียนให้มีความสุขมีผลดีกับลูก ทำให้ลูกรักตนเอง ภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ เชื่อมั่นในตนเอง ดูแลตนเองได้ เมื่อเริ่มโตขึ้นก็สามารถไปซื้อของหน้าปากซอยได้ เมื่อเป็นวัยรุ่นก็กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม

เมื่อเป็นผู้ใหญ่ก็รู้จักหาทางเลือกของชีวิต รู้ทีหนีทีไล่ รู้รุก รู้รับ รู้ชนะ รู้แพ้ รู้สู้รู้ถอย และไม่เป็นภาระของสังคมดีกว่าเรียนเก่งตั้งมากมาย

คิดให้ดีๆนะครับว่ากว่าจะถึงเวลาที่ลูกโตเป็นผู้ใหญ่

พวกเราซึ่งเป็นพ่อแม่หากไม่แก่หรือหงำเหงือกก็สิ้นใจไปแล้ว อยู่บนสวรรค์มองลงมาเห็นลูกใช้ชีวิตแบบหลังย่อมดีกว่าแบบแรกแน่นอน ยังไม่รู้ว่าสังคมในอนาคตจะเสื่อมทรามไปถึงไหนก็ยังไม่รู้

บางคนต้องการให้ลูกเรียนเก่งไว้ก่อน

เพราะกลัวลูกจะไม่มีเงินใช้ ไม่มีงานทำ เรียกว่าผูกเรื่องข้ามช็อต ทั้งที่บางคนเรียนทั้งชีวิตแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จหรือมีงานทำ เอาเรื่องการเรียนเก่งไปเชื่อมโยงกับการมีเงินใช้และการมีงานทำ

ไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องลูกไม่มีเงินใช้ในอนาคต

รัฐจะจัดระบบประกันสังคมได้เด็ดๆไม่แพ้ที่เห็นในหนังฝรั่งแน่นอน แต่ถ้าเกิดไม่มีระบบประกันสังคมที่ดีพอ งั้นคิดให้ดีอีกทีว่า รัฐที่ไม่มีสวัสดิการสำหรับประชาชนทุกระดับนั้น คนรวยกับคนจนใครจะมากกว่ากัน คนที่เข้าถึงทรัพย ากร กับคนที่ถูกกีดกันจากทรัพย ากรใครจะมากกว่ากัน

แน่ใจหรือว่าอย ากให้ลูกเราเป็นพวกชนกลุ่มน้อย ฮา…

ตอนนี้ใครไม่ฮากรุณาพาลูกและครอบครัวอพยพไปอยู่ต่ างประเทศนะครับ เอาใหม่ๆ แทนที่ผมจะอธิบายชี้ชวนว่าการเรียนไม่เก่งไม่มีประโยชน์อะไรในอนาคตแล้ว ผมจะอธิบายให้ฟังถึงข้อดีของการเรียนไม่เก่งดีกว่า

ก่อนอื่นมานิย ามคำว่า เก่งก่อน

เก่งในที่นี้หมายถึง ทำคะแนนได้สูงเรียน ได้ที่อันดับต้นๆของห้อง หรือมีผลการเรียนดีเด่น ในระบบการศึกษาปัจจุบันลูกอาจจะไม่ได้มีพัฒนาการเรียนรู้ต ามวัยหรือสมวัย ในแต่ละช่วงอายุได้ครบถ้วนหรือเพียงพอ

ในทางตรงกันข้าม

ลูกเรียนไม่เก่ง แต่มีคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจ เรื่องพัฒนาการต ามวัยของเด็ กมากพอ ก็จะได้ลูกซึ่งเป็นลูกที่เรียนไม่เก่งที่มีความสุข รักตนเอง ภูมิใจในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง และพร้อมที่จะเติบโตเป็นตัวของตัวเองต่อไป ในอนาคตเมื่อพ่อแม่ลาโลกไปแล้ว ก็สามารถเลี้ยงดูตนเองได้

เพราะลูกที่เรียนไม่เก่ง

แต่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจ ไม่เคี่ยวเข็ญจนเกินไปมักมีเวลาว่างจากการทำการบ้าน การท่องหนังสือหรือการเรียนพิเศษมากกว่า เวลาเหล่านั้นคือ กำไรทางพัฒนการที่ได้มาโดยไม่รู้ตัว

กำไรได้อย่ างไร ลองอ่านต่อ

เด็ กเล็กและเด็ กโตมีงานสำคัญที่ต้องทำ อยู่เรื่องเดียวเท่านั้น ลูกเล็กต้องพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ นิ้วมือทั้งสิบให้แข็งแรง การผสานการทำงานระหว่างมือกับต า และสามารถทำงานที่อาศัยความละเอียดในอนาคตได้ เมื่ิอลูกโตต้องพัฒนาทักษะในการเข้าสังคม เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทะเลาะกันได้ก็ต้องดีกันได้ ต่อยกันไปแล้วก็ต้องอภัยกันได้

หากลูกเล็กใช้นิ้วมือได้คล่องแคล่ว

เขาไม่เพียงมีความสามารถทำงานอะไรก็ได้ในอนาคต แต่เขายังมีความรักตนเอง ภาคภูมิใจตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการสมบูญณ์ครบถ้วนตามวัย

เมื่อลูกโตขึ้นเข้าสังคมได้ทุกรูปแบบ

เขาไม่เพียงมีความสามารถหางานอะไรก็ได้ และปรับตัวเข้ากับงานหรือครอบครัวแบบไหนก็ได้ แต่เขายังสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข

ความรักตนเองเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีในการใช้ชีวิตในสังคม

เพราะในสังคมปัจจุบัน มีทั้งคนดี คนไม่ดี จริงใจ หวังเพียงแค่ผลประโยชน์ รวมไปทั้งสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยอบายมุข ดังนั้น การสอนให้ลูกรู้จักรักตนเองในทางที่ถูกต้อง เลือกในสิ่งที่ถูก มีคุณค่ากับตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และที่สำคัญ คือ การที่ลูกรู้จักแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และการให้อภัย จึงจะทำให้ลูกสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่ างมีความสุข

อย่าเป็นเลยครับ ลูกเรียนเก่งแต่สุขภาพจิตไม่ดี

และไม่มีหลักประกันอะไรว่าจะร่ำรวยในอนาคต เป็นคนธรรมดา เรียนเต็มความสามารถของเขา ได้เล่นและทำงานกลุ่มอย่างเหมาะสม เติบโตเป็นคนที่เอาตัวรอดได้ ในเวลาคับขันทุกสถานการณ์ ถามตนเองอีกครั้งสิครับ ว่าอย ากได้ลูกแบบไหน

ขอบคุณแหล่งที่มา pentahugs,verrysmilejung.com