Sunday, July 12, 2020
Home ข่าว-เรื่องทั่วไป

ข่าว-เรื่องทั่วไป

บทความเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ และเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ชีวิตเรา มันก็เท่านี้ ปล่อยวางบ้างก็ได้ จะยึดมั่นถือมั่นให้มันหนักไปทำไม

ชีวิตเรา มันก็เท่านี้ ปล่อยวางบ้างก็ได้ จะยึดมั่นถือมั่นให้มันหนักไปทำไม

ชีวิตเรา มันก็เท่านี้ ปล่อยวางบ้างก็ได้ จะยึดมั่นถือมั่นให้มันหนักไปทำไม คนเราต่างคนก็ต่างมีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน มีความคิด คำพูดต่างๆที่แตกต่างกันออกไป เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคนไหนเข้ามาดีกับเรา หรือเข้ามาคิดไม่ดีกับเรา คำพูดดีๆอาจแฝงไปด้วยความไม่หวังดีก็มีอยู่เยอะไป เมื่อใดที่เธอเหนื่อย มีคนมากมายบอกกับเธอว่า “เหนื่อยก็ไม่ต้องทำแล้ว พักบ้างเถอะ” แต่คนที่พูดหยิบยื่นเงินให้เธอใช้ไหม เมื่อใดที่เธอป่วย มีคนมากมายบอกกับเธอว่า “กินย า แล้วพักผ่อนเยอะๆนะ” แต่จะมีสักกี่คนที่ซื้อย ามาให้เธอกิน เมื่อใดที่โทรศัพท์เธอพัง มีคนมากมายบอกกับเธอว่า “พังแล้วก็เปลี่ยเครื่องใหม่เถอะ” แต่มีใครให้เงินเธอเพื่อไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ เมื่อใดที่เธอเผชิญกับความลำบาก มีคนมากมายบอกกับเธอว่า “เดี๋ยวมันก็พ้นไป ไม่ต้องคิดมาก” แต่จะมีสักกี่คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนเธอลำบาก เธอเอ๋ย ละครโรงใหญ่ของโลกใบนี้ไม่เคยขาดคนชม หากเธอไม่ตั้งใจ วันใดที่เธออับจน ใครสักกี่คนจะยื่นมือเข้ามาอุ้มชู วันใดที่เธอป่วยถึงขั้นนอนติดอยู่กับเตียง วันนั้นเธออาจไม่มีอะไรให้กลัวอีกต่อไป แต่ใครๆต่างจะพากันกลัวเธอ พ่อแม่กลัวเธอไม่หาย...