Saturday, December 5, 2020
Home ความรู้เกษตร

ความรู้เกษตร

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบบ้านๆ ใครๆก็ทำได้ ตามสไตล์ มายด์บ็อกซ์

No posts to display

เรื่องที่น่าสนใจ

การที่จะครองคู่กันให้ย าวนาน คู่รักที่ดีควรปฏิบัติต่อกันตามนี้

การที่จะครองคู่กันให้ย าวนาน คู่รักที่ดีควรปฏิบัติต่อกันตามนี้

การที่จะครองคู่กันให้ย าวนาน คู่รักที่ดีควรปฏิบัติต่อกันตามนี้ คุณสมบัติของครอบครัวที่ดี สามีเป็นผู้ให้ครับ ภรรย าเป็นผู้เก็บ สิ่งที่ครอบครัวทุกครอบครัวต้องมี แล้วชีวิตแห่งคู่สมรสจึงจะ สุข สงบ พร 4 ข้อนี้ เป็นเหมือนพรจากฟ้า ที่จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ผ่อนเบาเป็นสุข หากคนในครอบครัวสามารถปฎิบัติตามกันได้ เป็นสามีที่ดีต้องให้ 4 อย่าง 1. ให้เรื่องการเงิน แก่ครอบครัวตามความสามารถของตัวเอง แบบสามีที่ดีเขาทำกัน ให้ภรรย าควบคุมด้านการเงินของครอบครัวทั้งหมด และเราขอเงินไปทำงานวันละ 20 บาทไง 2....