Saturday, December 5, 2020
Home สุขภาพ

สุขภาพ

No posts to display

เรื่องที่น่าสนใจ

เราไม่สามารถบังคับให้ใครทำตามใจเราทุกอย่างได้ สิ่งที่เราทำได้ คือ ยอมรับและเข้าใจ

เราไม่สามารถบังคับให้ใครทำตามใจเราทุกอย่างได้ สิ่งที่เราทำได้ คือ ยอมรับและเข้าใจ

เราไม่สามารถบังคับให้ใครทำตามใจเราทุกอย่างได้ สิ่งที่เราทำได้ คือ ยอมรับและเข้าใจ คนเราทุกคนควรที่จะเข้าใจในธรรมชาติของ ม นุ ษ ย์ ว่าไม่มีใครที่จะถูกใจเราไปซะหมด หากในวันหนึ่งที่เราไม่พอใจใครสักคน หรือไม่ชอบการกระทำและความคิดของเขาคนนั้น เราต้องทำอย่างไร เราจะจัดการกับความรู้สึกของเราอย่างไร หากเรารู้สึกไม่พึงพอใจใครสักคน เชื่อเถอะให้เรา “เฉยๆ” เอาไว้ก็พอ ในบางความรู้สึกของเรานั้นบางทีก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ชั่ ววูบ คนเรามักมีความคิดด้านลบ เกิดขึ้นเพียงชั่ วคราวที่เข้ามาครอบงำในความคิดของตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งในหลายครั้ง อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้น ก็ได้ย้อนกลับมาทำ ร้ า ย ตัวเราอยู่เสมอ ทั้งความรู้สึกของตัวเราเองและคนรอบๆข้างของตัวเราเช่นกัน ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงเพราะ การที่เราไม่รู้จักการควบคุมสติของตัวเอง รวมถึงการไม่ยอมเตือนตัวเองไว้อยู่เสมอว่า...