Saturday, December 5, 2020

No posts to display

เรื่องที่น่าสนใจ

ชีวิตเรา มันก็เท่านี้ ปล่อยวางบ้างก็ได้ จะยึดมั่นถือมั่นให้มันหนักไปทำไม

ชีวิตเรา มันก็เท่านี้ ปล่อยวางบ้างก็ได้ จะยึดมั่นถือมั่นให้มันหนักไปทำไม

ชีวิตเรา มันก็เท่านี้ ปล่อยวางบ้างก็ได้ จะยึดมั่นถือมั่นให้มันหนักไปทำไม คนเราต่างคนก็ต่างมีนิสัยที่ไม่เหมือนกัน มีความคิด คำพูดต่างๆที่แตกต่างกันออกไป เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคนไหนเข้ามาดีกับเรา หรือเข้ามาคิดไม่ดีกับเรา คำพูดดีๆอาจแฝงไปด้วยความไม่หวังดีก็มีอยู่เยอะไป เมื่อใดที่เธอเหนื่อย มีคนมากมายบอกกับเธอว่า “เหนื่อยก็ไม่ต้องทำแล้ว พักบ้างเถอะ” แต่คนที่พูดหยิบยื่นเงินให้เธอใช้ไหม เมื่อใดที่เธอป่วย มีคนมากมายบอกกับเธอว่า “กินย า แล้วพักผ่อนเยอะๆนะ” แต่จะมีสักกี่คนที่ซื้อย ามาให้เธอกิน เมื่อใดที่โทรศัพท์เธอพัง มีคนมากมายบอกกับเธอว่า “พังแล้วก็เปลี่ยเครื่องใหม่เถอะ” แต่มีใครให้เงินเธอเพื่อไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ เมื่อใดที่เธอเผชิญกับความลำบาก มีคนมากมายบอกกับเธอว่า “เดี๋ยวมันก็พ้นไป ไม่ต้องคิดมาก” แต่จะมีสักกี่คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตอนเธอลำบาก เธอเอ๋ย ละครโรงใหญ่ของโลกใบนี้ไม่เคยขาดคนชม หากเธอไม่ตั้งใจ วันใดที่เธออับจน ใครสักกี่คนจะยื่นมือเข้ามาอุ้มชู วันใดที่เธอป่วยถึงขั้นนอนติดอยู่กับเตียง วันนั้นเธออาจไม่มีอะไรให้กลัวอีกต่อไป แต่ใครๆต่างจะพากันกลัวเธอ พ่อแม่กลัวเธอไม่หาย...