Saturday, December 5, 2020
Home กินเที่ยว

กินเที่ยว

บทความเกี่ยวกับสถานที่กิน สถานที่เที่ยวที่น่าสนใจ

No posts to display

เรื่องที่น่าสนใจ

ขอบคุณทุกปัญหาที่เข้ามา

ขอบคุณทุกปัญหาที่เข้ามา ที่ทำให้เราเข็มแข็งในวันนี้

ขอบคุณทุกปัญหาที่เข้ามา ที่ทำให้เราเข็มแข็งในวันนี้ ยังไงก็ต้องขอบคุณเธอ เพราะถ้าเธอไม่บีบฉันให้จนมุมในวันนั้น ฉันคงไม่เข้มแข็งเท่าวันนี้ ชี วิ ตเปรียบเหมือนการเดินทางขึ้นเขา ซึ่งการเดินทางย่อมมีทั้งข า ขึ้นและ ข าลง ข า ขึ้นมักเหนื่อยและลำบาก แต่มันพาให้คุณไปสู่จัดที่สูงกว่า คุณจึงสามารถสัมผัสได้ว่า การยืนอยู่บนยอดเขานั้นมั น วิ เ ศ ษเพียงใด อาจเหนื่อยหน่อยให้พักสักครู่ แต่อย่าละทิ้งกลางคัน เพราะในขณะที่คุณรู้สึกเหนื่อย คุณกำลังอยู่ใกล้ยอดเขาแล้ว ในขณะที่คุณกำลังพย าย...