Saturday, December 5, 2020
Home Authors Posts by MyBoxz-P

MyBoxz-P

22 POSTS 0 COMMENTS

เรื่องที่น่าสนใจ

แกล้งโง่

ข้อดีของการแกล้ง “โง่”

ข้อดีของการแกล้ง “โง่” คนฉลาดบางคนยอมแกล้งโง่ เพื่อให้ตนเองรู้มากขึ้น คงไม่มีใครต้องการให้ตัวเองดูเป็นคนโง่ในสายตาคนอื่น แต่การพย าย ามทำตัวฉลาดทั้งที่ฉลาดไม่จริง หรือแม้จะฉลาดจริงก็ตาม มักส่งผลในแง่ลบมากกว่าแง่บวก ในขณะที่การแกล้งโง่ ที่ดูเหมือนเป็นแง่ลบนั้นกลับได้ประโยชน์มากกว่า 1. แกล้งโง่เพื่อทำให้มีเวลามากขึ้น คนอวดฉลาด ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็มักต้องทำงานมากกว่าคนอื่นหากอยู่ที่ทำงาน ไม่เพียงงานของตนเองจะมากกว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้น ยังมักต้องคอยช่วยเหลืองานคนอื่น จนกลายเป็น“เจเนรัลเบ๊” ของที่ทำงานไปโดยปริย าย เมื่ออยู่บ้านแทนที่จะได้พักผ่อน ก็กลับต้องทำโน่นทำนี่จนกลายร่างเป็น “คุณแจ๋ว” ไม่ต่างจากตอนอยู่ที่ทำงาน ตรงกันข้าม กับคนที่ถูกมองว่าโง่หรือทำอะไรไม่เป็น ก็จะได้ทำแต่หน้าที่ของตนเองเท่านั้น เมื่อไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับงานของคนอื่น จึงมีเวลามากพอสำหรับทำเรื่องที่จำเป็นมากกว่า อย่ างการวางแผนเพื่อเดินตามความฝัน 2.แกล้งโง่ ทำให้ชีวิตสบายขึ้น ผู้หญิงที่ทำกับข้าวเก่งทำงานบ้านเก่งก็มีแนวโน้มว่า เมื่อแต่งงานไปแล้วจะต้องเป็นคนดูแลงานบ้านทุกอย่ าง แม้ว่าจะต้องออกไปทำงานนอกบ้านด้วยก็ตาม แต่ผู้หญิงที่ทำงานบ้านไม่เป็นหรือแสดงออกว่าทำงานบ้านไม่เก่ง จะสามารถหลีกเลี่ยงงานน่าเบื่อนี้ไปได้ 3. แกล้งโง่ ทำให้ฉลาดขึ้น อัญชุลี คิดว่าเธอเป็นคนฉลาด และเธอต้องการให้คนอื่นเชื่อเช่นนั้นด้วย เธอจึงพย าย ามทำตัวเป็นคนฉลาด แน่นอนเธอจะไม่ยอมถามคำถามอะไรเด็ดขาด เพราะคนฉลาดย่อมรอบรู้ทุกเรื่องอยู่แล้ว เธอจึงไม่เคยกำจัด ความสงสัย หรือความไม่รู้ทิ้งไปได้เลย ส่วนวิชชุดาเธอเป็นคนประเภทตรงกันข้ามกับอัญชุลี เธอคิดว่าตนเองไม่ฉลาด...