3 เรื่องที่ควรลืม…และสิ่งที่ควรจำ

95
3 สิ่งที่ควรลืม และสิ่งที่ควรจำ

3 เรื่องที่ควรลืม…และสิ่งที่ควรจำ

คนเราจะอยู่ได้นานแค่ไหน จะมีชีวิตอยู่ได้อีกเท่าไหร่ จะมีโอกาสพบเจอคนที่เรารักได้อีกกี่ครั้ง….

เมื่อมีวาสนา ไม่ต้องเรียกร้อง ถึงเวลาก็มาเจอกัน เมื่อสิ้นวาสนา… ก็ต้องจากกันไป… รั้งไว้แค่ไหนก็ไม่อยู่ ดังนั้น…

” 3 เรื่องที่ควรลืม”

1. ลืมอายุ

2. ลืมเรื่องที่ผ่ านมา

3. ลืมเรื่องที่จะกล่าวโทษ คนอื่น

” 4 เรื่องที่ควรมีไว้”

1. มีคนที่รักคุณ ด้วยความจริงใจ

2. มีเพื่อนที่รู้ใจ

3. มีงานมีการทำ

4. มีบ้านที่อบอุ่น

” 5 สิ่งที่ต้องทำ “

1. ต้องร้อง

2. ต้องเต้น

3. ต้องใช้

4. ต้องหัวเราะ

5. ต้อง รั ก ษ า สุขภาพ

ความโกรธ ทำให้หัวใจ “ทำงานหนัก”

ความรัก ทำให้หัวใจ “ทำงานดี”

ความดี ทำให้หัวใจนั้น “พองโต”

ความโง่ ทำให้หัวใจ “เสียหาย”

ความแก่ ร่างกายไม่สาบ ลาจากโลกนี้นั้น เป็นเรื่อง “ธรรมดา” บุคคลใดเข้าใจหลักศาสนา บุคคลนั้นย่อมเห็นทุกสิ่งเป็นธรรมดา

” 7 สิ่งที่สูงกว่าเงิน”

1. การได้เกิดมา เป็นคน

2. การได้ยล ศาสนา

3. การมี เพื่อนที่ดี

4. การมีความ สุจริตเป็นนิสัย

5. การมีใจ ปราศจากริษย า

6. การมีเวลา ให้บุคคลอันเป็นที่รัก

7. การรู้จัก สะกดคำว่า พอ

ชีวิตคน มี 1 หนทางคือ ทางเดินของตัวเอง มีของมีค่าอยู่ 2 สิ่ง

1. สุขภาพกาย

2. สุข ภา พ จิ ต

“ทุ กข์ มี 4 ทุ กข์”

1. มองไม่ทะลุ

2. สละไม่ลง

3. แพ้ไม่เป็น

4. ปล่อยวางไม่ได้

“มี 5 คำพูด”

1. ยิ่งลำบาก ยิ่งต้องสู้

2. ยิ่งดียิ่งถ่อมตน

3. ยิ่งแย่ยิ่งต้องเชื่อมั่น

4. ยิ่งมียิ่งประหยัด

5. ยิ่งหนาวเหน็บ ยิ่งมีน้ำใจต่อมิตร

“ในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ควรถนอมน้ำใจกันไว้ เพราะเมื่อต้องจากกันไปแล้ว คิดจะหวนคืนก็สายไปแล้ว”

แหล่งที่มา – roongee.com,heartmakes.com